Wonen

Een probleem over de erfafscheiding met de buren? Onenigheid over de huur? Derving van je woongenot? Komt een aannemer zijn afspraken niet na?

Het vastgoed is een breed terrein wat zowel het civiele recht als het bestuursrecht omvat. Onderdeel is het onroerende zakenrecht, bouwrecht en huurrecht.

Een adequaat en slagvaardig advies en een praktische aanpak is noodzakelijk in geschillen betreffende onroerende zaken, bouwrecht en huurrecht. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Onroerende zaken

Het onroerend zakenrecht omvat het adviseren, bemiddelen en procederen ter zake van koopovereenkomsten voor onroerende zaken, bouw- en aannemingsovereenkomsten, problemen met erfdienstbaarheden en verborgen gebreken.

Wij behandelen geschillen die kunnen ontstaan na de (ver)koop van een bedrijfsgebouw of woning, geschillen over de uitoefening van een recht van overpad en geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers over de uitvoering van bouwwerkzaamheden en projectontwikkeling.

Huurrecht

Het huurrecht omvat de rechten en verplichtingen van de huurder en de verhuurder van zowel woonruimte als bedrijfsruimte. Hierbij kunt u denken aan geschillen over de (ver)huur van bedrijfsruimte of woonruimte, zoals huurprijswijzingen, ontruimingen in verband met overlast, in de plaatsstelling, gebreken aan het gehuurde, renovatiewerkzaamheden, onderhoudsproblematiek en huurincasso. Ook adviseren wij verhuurders bij het opstellen van huurovereenkomsten en algemene huurvoorwaarden.

Bouwrecht

Het bouwrecht speelt bij zaken over gebreken bij oplevering, meer- en minder werk, arbitrage en onderaanneming. Wij hebben ervaring in dit soort zaken en kunnen u deskundig advies geven. Ook staan wij geregeld cliënten bij in een procedure of arbitragezaak.