Werken

Direct of indirect heeft iedereen regelmatig te maken met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst of – vervelender – het beëindigen daarvan.

Bijlsma Advocatuur begeleidt bedrijven en werknemers bij arbeidsconflicten, reorganisaties, ontbinding van arbeidsovereenkomsten en andere arbeidsrechtelijke zaken.

Arbeidsrecht

Bijlsma Advocatuur heeft jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht. Conflicten op het gebied van het arbeidsrecht kunnen grote gevolgen hebben voor iemands leven. Het leven van een werknemer staat bij een arbeidsgeschil vaak op z’n kop. Daarnaast gaat ook aan de zijde van de werkgever zo’n zaak niet in de koude kleren zitten. Belangrijk is dat van begin af aan de juiste strategie wordt gekozen en de juiste stappen worden gezet. Wij doen dat voor onze cliënten. Wij hebben daar veel ervaring mee. Wij weten waar je recht op hebt en waar de kansen liggen.

Er is specialistische kennis en ervaring in huis voor het begeleiden van ondernemingen bij een personele reorganisatie. Daarbij stellen wij een reorganisatienota op waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gevolgen van een reorganisatie (voor zowel het bedrijf als het personeel) en de te nemen stappen om te komen tot een personele reductie. Ook voeren wij de uiteindelijke ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf dan wel de kantonrechter uit. Het kostenaspect wordt daarbij niet uit het oog verloren. Een goede inschatting van de te bewandelen weg kan veelal kosten besparen voor ondernemers, met name waar het de hoogte van de ontslagvergoedingen betreft.

De regels met betrekking tot het ontslagrecht en ontslagvergoedingen zijn ingrijpend veranderd. Een belangrijke verandering in dit verband betreft de invoering van de transitievergoeding, per 1 juli 2015. Wilt u weten wat dat voor u betekent? Bel ons 036 8200388 voor een vrijblijvend advies.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een specialisme op zich. Hoewel het enige gelijkenis vertoont met het arbeidsrecht, zijn er toch duidelijk afwijkende regels van toepassing.

Zo gaat het ambtenarenrecht uit van het nemen van bestuursbesluiten. Kenmerkend voor besluiten is dat een persoon tot wie een besluit gericht is daartegen tijdig bezwaar of beroep zal moeten aantekenen. Wie geen bezwaar maakt, wie niet tijdig bezwaar maakt of wie tegen het verkeerde besluit bezwaar maakt, komt in de regel voor een voldongen feit te staan. Het ambtenarenrecht kent daarmee een geheel eigen, van het arbeidsrecht afwijkende, wijze van procederen.

Wij hebben specialistische kennis in huis om u op dit rechtsgebied uitstekend van dienst te zijn.