Tarieven

Open en transparant

Bijlsma Advocatuur hecht veel waarde aan transparantie. Als juridisch partner willen we onze klanten voorafgaand aan de samenwerking inzicht geven in onze tarieven en eventuele bijkomende zaken. Dat voorkomt vragen vooraf en discussies achteraf. En, belangrijker nog, u weet waar u aan toe bent en kunt in veel gevallen de kosten vooraf budgetteren. Bij ons staat de klantrelatie voorop en daar willen wij graag in investeren. Daarom brengen wij nooit kosten in rekening voor een kennismakingsgesprek of voor een jaarlijks relatie onderhoud – en evaluatiegesprek.

Wijze van berekening

Bijlsma Advocatuur berekent de advocaatkosten op basis van de aan uw dossier bestede tijd. Wij brengen alleen tijd in rekening die we effectief aan uw zaak hebben besteed. Deze bestede tijd wordt nauwgezet bijgehouden en aan u verantwoord in een urenspecificatie bij een declaratie. Zo ziet u dat wij altijd maximaal effectief met uw tijd en kosten omgaan.

Uurtarief advocaten

Het gehanteerde tarief is afhankelijk van factoren als de complexiteit van de zaak, het rechtsgebied en de senioriteit van de advocaat. Bij de intake of in het kennismakingsgesprek wordt het voor uw zaak te rekenen tarief met u besproken en maken we wanneer mogelijk een inschatting van de benodigde tijd om uw zaak goed en naar uw wensen te kunnen behandelen. Voor minder draagkrachtige cliënten kan een korting van toepassing zijn. Om u een idee te geven: wij hanteren een uurtarief vanaf € 150,00 ex btw. Over het gedeclareerde uurtarief worden voor de administratieve werkzaamheden en de ondersteuning van ons secretariaat 6 procent kantoorkosten in rekening gebracht.

Maatwerk op basis van vaste prijs

Als de opdracht zich daartoe leent, spreken wij soms een vaste prijs af. In een persoonlijk gesprek schetsen we graag de mogelijkheden.

Verschotten

Naast de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de werkzaamheden, kunnen er verschotten aan u worden doorberekend. Dat zijn de kosten die wij voor uw dossier aan derden betalen, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, notariskosten et cetera. Over deze kosten berekenen we u geen extra opslag.

Gefinancierde rechtsbijstand

In sommige gevallen kunnen particulieren aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand (de zogeheten ‘toevoeging’). De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de advocaatkosten kunnen krijgen. Of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u zien op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Indien tussen ons kantoor en u als cliënt een opdracht tot stand komt wordt steeds eerst onderzocht of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dient u aan ons kantoor de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te voldoen en het door justitie in rekening te brengen griffierecht. Ook andere kosten (zoals voor uittreksels en de inschakeling van derden) kunnen voor uw rekening komen. In het geval een procedure door u wordt verloren, zijn de kosten van de andere partij voor uw rekening.

Identificatieplicht

Op grond van de verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiëren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht onze cliënten te identificeren voordat wij met onze werkzaamheden starten. Wij vragen u dan ook om bij uw eerste bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Alvast hartelijk dank.