Scheiden

Wanneer u gaat scheiden, heeft u een advocaat nodig. Wij zijn in echtscheiding specialist. Wij hebben jarenlange ervaring in berekenen van alimentatie, adviseren over de verdeling van eigen woning en ander opgebouwd vermogen, scheiden met kinderen, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Eén op de drie huwelijken eindigt met een echtscheiding. Dit percentage is nog hoger wanneer één van de partners ondernemer is. Wij zijn deskundig in scheidingen met vennootschappelijke aspecten, waarbij wij ons richten op de positie van de directeur-grootaandeelhouder en de IB-ondernemer bij een echtscheiding. Wij werken nauw samen met accountants, fiscalisten en notarissen.

U kunt hulp bij echtscheiding op verschillende manieren regelen. U kunt ieder een eigen advocaat benaderen, of u kunt kiezen voor echtscheidingsbemiddeling (mediation). Mediation kan ook wanneer u of uw ex-partner ondernemer is. Welke manier voor u het beste is, hangt vooral af van hoe de onderlinge communicatie verloopt. Zijn er bij de echtscheiding kinderen betrokken, dan is het extra de moeite waard een echtscheidingsbemiddelaar te onderzoeken.

Bemiddeling

Wanneer u kiest voor echtscheidingsbemiddeling (mediation) wordt een oplossing gezocht in maatwerk. Dit is belangrijk voor de emotionele en praktische kanten van een echtscheiding, zoals het invullen van het ouderschap, maar ook voor kwesties op financieel en zakelijk gebied.

Wij hebben als scheidingsmediator veel ervaring in het leiden van gesprekken tussen (ex-)partners. Er wordt tijdens de mediation aandacht besteed aan de communicatie; er wordt gewaarborgd dat geen van beiden wordt ondergesneeuwd. Uiteindelijk wordt er een regeling getroffen waar u zich beiden in kunt vinden. En omdat wij zijn naast mediator ook advocaat zijn, kunt u advies krijgen over de mogelijke uitkomst van een rechtszaak wanneer u er op een onderdeel samen niet uit zou komen.

Hoe verloopt bemiddeling?

Tijdens doorgaans twee à vijf gesprekken met de advocaat-bemiddelaar worden afspraken gemaakt over de juridische en praktische gevolgen van de scheiding. De advocaat-bemiddelaar geeft neutraal advies over wat de mogelijkheden zijn en wat rechten en plichten over en weer zijn. Mocht dit voor beiden prettig en nuttig zijn, dan kan ieders eigen accountant of financieel adviseur bij een gesprek aanwezig zijn.

U maakt per onderwerp afspraken, die door de advocaat worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Daarna zorgt de advocaat schriftelijk dat het huwelijk wordt ontbonden. U hoeft daarvoor niet naar de Rechtbank.

Redenen om voor echtscheidingsbemiddeling te kiezen

Mediation heeft als voordeel dat de procedure meestal korter duurt en daarnaast vaak veel goedkoper is dan wanneer ieder een eigen advocaat heeft. U komt niet tegenover elkaar te staan, waardoor de kans op escalaties kleiner is. U vindt oplossingen waar niet eerder aan gedacht is. Deze afspraken worden vaak beter nagekomen, dus zijn er minder toekomstige procedures. De afspraken zijn maatwerk, ook de afspraken met betrekking tot de onderneming. Dit brengt een stuk zekerheid en rust, wat voor het voortzetten van een onderneming van groot belang is.

Ieder een eigen advocaat

Soms is – in de aanloop naar een scheiding – overleg met uw ex-partner helemaal niet meer mogelijk. Misschien wilt u scheiden, maar uw partner niet. U kunt ook zelf een scheiding aanvragen. Of u ontving juist een brief van een door uw ex-partner ingeschakelde advocaat. In die situaties is het verstandig om ieder een eigen advocaat te benaderen. Ook wanneer u er zeker van bent dat uw ex-partner geen openheid van financiële zaken zal geven, kiest u beter voor een eigen advocaat.

Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure met een eigen advocaat?

De advocaat van één van u beiden dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de Rechtbank. De deurwaarder verstrekt dit aan de ander. Diegene doet er goed aan om dan op zo kort mogelijke termijn zelf een advocaat te benaderen die binnen zes weken een verweerschrift kan indienen. Vaak treden de advocaten met elkaar in overleg om op zoveel mogelijk punten alsnog overeenstemming te krijgen. De Rechtbank plant een zitting om de geschilpunten te behandelen, waarna de echtscheiding bij beschikking wordt uitgesproken. De echtscheidingsbeschikking van de Rechtbank moet daarna nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u ben gehuwd.

Redenen om voor een eigen advocaat te kiezen

Een voordeel kan zijn dat u ook zonder instemming van de ander de echtscheiding definitief kunt maken. Ook de gevolgen van de echtscheiding zoals de alimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en het gebruik van de echtelijke woning kunnen via de Rechtbank geregeld worden, zonder medewerking van uw ex-partner.

Via een procedure kan de ander bovendien verplicht worden om handelingen te verrichten en financiële stukken bekend te maken of desnoods de echtelijke woning (tijdelijk) te verlaten. Dat is van belang wanneer uw ex-partner daartoe niet vrijwillig overgaat.

Onze werkwijze

Wij hebben ruime ervaring in zowel echtscheidingsbemiddeling als in zaken waarin wij één van partijen bijstaan. In beide gevallen hebben wij kennis over hoe zo goed mogelijk om te gaan met emoties die een scheiding bij een kind kan losmaken. Wij zijn specialist in ingewikkelde echtscheidingen, zowel via mediation als met eigen adviseurs aan beide kanten.

Mocht u vragen hebben over welke vorm van echtscheiding voor u het meest geschikt is, neem dan vrijblijvend contact met ons op: 036 8200388 of mail naar info@bijlsma-advocatuur.nl

Wij helpen u graag bij het maken van een beslissing.