Procederen

Onze civiele rechtspraktijk loopt als een rode draad door verschillende rechtsgebieden. Als een geschil tot een rechtszaak leidt, wordt de vorm van de procedure bepaald door het civiele procesrecht. Gedegen en diepgaande kennis van die regels, samen met de nodige praktijkervaring, is dan onontbeerlijk.

Bijlsma Advocatuur staat u bij geschillen met raad en daad terzijde. Daarnaast ondersteunen wij u met het opstellen van contracten om geschillen zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen onze procespraktijk bieden wij u ondersteuning op de volgende gebieden:

Procesrecht

 • Conflictanalyse en bepaling strategie.
 • Rechtzaken in eerste aanleg en in hoger beroep.
 • Kort geding procedures.
 • Het leggen en opheffen van beslagen.
 • Mediation.
 • Arbitrage.

Procedures op het gebied van:

 • Incasso van geldvorderingen.
 • Aansprakelijkheden en onrechtmatige daad (letselschade).
 • (Tucht)klachten.
 • Kifid procedure.
 • Civiele en straf procedures.