Klanttevredenheid

Bijlsma Advocatuur stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Om zo goed mogelijk op de wensen van onze cliënten in te kunnen spelen vinden wij het belangrijk om te weten wat u van ons kantoor en de behandeling van uw zaak vindt. Wij zouden u daarom willen verzoeken hieronder de volgende vragen te beantwoorden.

Bij elke vraag kunt u uw waardering aankruisen, variërend van zeer tevreden tot zeer ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft dan kunt u de vraag overslaan. Het duurt slechts enkele minuten. Klik hier om de enquête in te vullen.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat u niet volledig tevreden bent, dan kunt u zich richten tot het dagelijks bestuur. Graag ontvangen wij uw feedback en lossen wij het samen met u op.

Bijlsma Advocatuur heeft een formele klachtenregeling. In voorkomende gevallen treedt als externe advocaat Mr. B.J. Stuiver op als klachtbehandelaar. Bijlsma advocatuur is aangesloten bij de geschillencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Klant tevredenheidsenquête

De uivoering van de opdracht:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De prijs/kwaliteitsverhouding van de geleverde diensten:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De snelheid waarmee uw opdracht is uitgevoerd:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De mate waarin gemaakte afspraken worden nagekomen:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De bereikbaarheid van de advocaat:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De communicatie met de advocaat:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De servicegerichtheid van de advocaat:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De deskundigheid van de advocaat:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

Het optreden van de medebehandelend advocaat: (indien van toepassing)

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De dienstverlening door de telefoniste/receptioniste:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De dienstverlening door de secretaresse:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De informatieverstrekking over kosten:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De specificatie van de kosten in de nota:

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

De verzorging van het dossier: (correspondentie, adviezen, processtukken)

Zeer tevredenTevredenOntevredenZeer ontevreden

Denkt u ons kantoor in de toekomst weer in te schakelen

JaNee

Heeft u er bezwaar tegen indien wij naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen

JaNee

Heeft u suggesties ter verbetering of andere opmerkingen?