Justitie

Ongewenst bezoek

DE FIOD-ECD, SIOD, VROM-iod, de Politie, etc: allemaal instanties waar u waarschijnlijk liever niet (onverwacht) mee in aanraking komt. Toch kan dit u overkomen. In zo’n situatie is er maar een goed advies: Bel Bijlsma Advocatuur. Wij kunnen u begeleiden om uw positie veilig te stellen en er voor te zorgen dat uw rechten worden gewaarborgd. Zowel in de beginfase (bijv. bij een huiszoeking) als daarna.

Indien een persoon ervan verdacht wordt een misdrijf of overtreding te hebben begaan, komt het strafrecht om de hoek kijken. Het strafrecht regelt wat strafbaar is, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en welke procedure moet worden gevolgd om tot strafoplegging over te gaan. Maar u kunt ook als ondernemer of instelling worden geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek. Dan is juridische bijstand ook onontbeerlijk. Wij zijn in zulke gevallen uw aangewezen partner. Een strafzaak is een procedure tussen de staat en een persoon. Het Openbaar Ministerie treedt daarbij op namens de samenleving en het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie kan tot vervolging van een persoon overgaan. Die persoon wordt dikwijls voor het eerst met een vervolging geconfronteerd door zijn of haar aanhouding en ondervraging door de politie of door ontvangst van een dagvaarding. In een dagvaarding staat een oproep om op een bepaald moment voor een gerecht te verschijnen.

Wordt uw zaak onverhoopt toch onderwerp van een strafzitting, dan kunt u van ons deskundige en ervaren rechtsbijstand verwachten.

Veel voorkomende strafzaken zijn: Opiumwet oftewel drugszaken, moord/doodslag, verkrachting, ontucht, valsheid in geschrifte, deelneming aan een criminele organisatie, diefstal, verduistering, oplichting en fraude. Tot het terrein van het strafrecht behoren ook ontnemingszaken. Ook in deze zaken is Bijlsma Advocatuur gespecialiseerd.