Algemene voorwaarden laat toetsen

De definitie van algemene voorwaarden volgens artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek is:

Ontslag op staande voet

Op grond van een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Er wordt in dat geval geen opzegtermijn in acht genomen, ook is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Opzettelijke verzwijging goederen

Op grond van een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Er wordt in dat geval geen opzegtermijn in acht genomen, ook is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Overeenkomsten opdracht

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten.

Zaakwaarneming

Verbintenissen ontstaan vaak uit overeenkomsten. Er zijn echter ook situaties waarin verbintenissen ontstaan zonder dat een overeenkomst nodig is. Een voorbeeld hiervan is zaakwaarneming. In dit artikel wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

Buitengerechtelijke kosten

De kosten die worden gemaakt ten behoeve van het incasseren van een geldvordering worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Voor het bepalen van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt aangesloten bij het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, voortvloeiende uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (hierna ook te noemen: “het Besluit”).

Algemene voorwaarden laat toetsen

De definitie van algemene voorwaarden volgens artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek is:

Ontslag op staande voet

Op grond van een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Er wordt in dat geval geen opzegtermijn in acht genomen, ook is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Opzettelijke verzwijging goederen

Op grond van een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Er wordt in dat geval geen opzegtermijn in acht genomen, ook is geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter.

Overeenkomsten opdracht

De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden te verrichten.

Zaakwaarneming

Verbintenissen ontstaan vaak uit overeenkomsten. Er zijn echter ook situaties waarin verbintenissen ontstaan zonder dat een overeenkomst nodig is. Een voorbeeld hiervan is zaakwaarneming. In dit artikel wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

Buitengerechtelijke kosten

De kosten die worden gemaakt ten behoeve van het incasseren van een geldvordering worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Voor het bepalen van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt aangesloten bij het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, voortvloeiende uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (hierna ook te noemen: “het Besluit”).